تهران، لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری بوشهری، طبقه دوم، پلاک 5

۰۳  ۹۶  ۹۰  ۳۳ - ۰۲۱

۰۴  ۹۶  ۹۰  ۳۳ - ۰۲۱

۱۶  ۳۰  ۶۰۹  ۰۹۱۲

رکلوزر – ریکلوزر

ساختار و نحوه عملکرد رکلوزر – ریکلوزر

رکلوزر – ریکلوزر کلید فشار متوسط هوایی است که به رله و سیستم کنترل و صدور فرمان قطع و وصل مجدد به کلید مجهز می باشد و این قابلیت را دارد که در هنگام وقوع خطای اتصال کوتاه در شبکه، چندین مرتبه (معمولاً سه مرتبه) قطع و وصل را در مدار انجام دهد. در صورت ایجاد خطا در شبکه رکلوزر – ریکلوزر شبکه را به مدت تقریباً یک ثانیه قطع کرده و مجدد وصل می‌کند اگر همچنان خطا وجود داشت، مجدد قطع می‌کند و این عمل را چندین مرتبه انجام می‌دهد و اگر پس از وصل مدار، خطا بر طرف شده بود که وصل باقی می‌ماند در غیر اینصورت مجدد قطع می‌شود و زمانیکه تعداد قطع و وصل به اندازه تعریف شده برسد قطع می‌ماند.
حداقل جریان قطع رکلوزر – ریکلوزر معمولا دو برابر جریان بار نامی بوبین آن می‌باشد. ررکلوزر – ریکلوزر به وسیله یک مکانیزم هیدرولیکی و یک سیستم اتصال مکانیکی عمل می‌کند. موقعی که جریان اتصالی به دو برابر جریان نامی خط می‌رسد، میدان مغناطیسی افزایش یافته، پلانجر را به داخل بوبین می‌کشد. همینطور که پلانجر به طرف پایین حرکت می‌کند انتهای پایینی، مجموعه کنتاکت را تریپ می‌دهد تا کنتاکت‌ها باز شوند و مدار قطع گردد، به محض اینکه کنتاکت‌ها باز شدند دیگر جریانی در بوبین نخواهد بود تا آن‌ها را باز نگهدارد. بنابراین یک فنر، مکانیزم را وصل می‌کند و خط را مجدداً برقرار می‌نماید. بین هر وصل مجدد رکلوزر – ریکلوزر، خط تقریباً برای یک ثانیه (۵۰ تا ۶۰ هرتز) باز نگه داشته می باشد. این زمان برای جدا کننده‌های ناحیه‌ای (سکشنالایزر) فرصتی خواهد بود تا در حالیکه جریان در خط نیست عمل نماید (قطع کند). در موقع قطع کامل، کنتاکت‌ها باز می‌مانند تا زمانی که مجدداً رکلوزر – ریکلوزر به طور دستی ریست گردد. معمولاً دو عمل (قطع و وصل) اولی رکلوزر – ریکلوزر  سریع‌تر از دو عمل (قطع و وصل) بعدی می‌باشد. رکلوزر – ریکلوزر  به دو دسته تکفاز و سه فاز تقسیم می‌شوند و عموما در شبکه برق کشور، نوع سه فاز آن استفاده می شود.

بیشتر خطا‌های روی خطوط انتقال و توزیع موقتی هستند و از چند سیکل تال چند ثانیه طور می‌کشند. این خطا‌های موقتی خط بر اثر برخورد سیم‌ها به یکدیگر، در اثر عدم فلش مناسب، برخورد شاخه‌های درختان به خط، زدن ولتاژ ضربه‌ای کلید‌ها بر روی مقره ها، قرار گرفتن پرندگان بین هادی‌های برقدار و زمین، یا زدن رعد و برق که باعث ایجاد قوس الکتریکی موقتی روی مقره‌های خط می‌گردد به وجود می‌آید. پس به این تنیجه می‌رسیم که رکلوزرها اجازه می‌دهند که خطا‌های موقتی رفع گردند و پس از آن به سرعت مجدداً سرویس دهی را برقرار می‌کنند، اما یک خطای دائمی را کاملاً قطع می‌کند.

تفاوت فیوز و رکلوزر – ریکلوزر

تفاوت فیوز و رکلوزر در این است که، فیوز اتصالی دائمی و موقتی را مانند هم قطع می‌کند، ولی ریکلوز به اتصالی موقتی این فرصت را می‌دهد (معمولاً سه بار) تا اگر عیب موقتی است برطرف گردد، اگر اتصالی بعد از سه بار قطع و وصل برطرف نشده باشد، ریکلوزر تشخیص می‌دهد که آن یک التصالی دائمی است و قطع کامل خواهد کرد.