تهران، لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری بوشهری، طبقه دوم، پلاک 5

۰۳  ۹۶  ۹۰  ۳۳ - ۰۲۱

۰۴  ۹۶  ۹۰  ۳۳ - ۰۲۱

۱۶  ۳۰  ۶۰۹  ۰۹۱۲

ترانس ولتاژ هوایی (پی تی هوایی – Outdoor PT)

ترانس ولتاژ هوایی یا ترانس ولتاژ تغذیه هوایی : کلیدها و سکسیونرهای هوایی در شبکه توزیع، جهت قطع و وصل زیرسیستم های شبکه، از جمله مدار تغذیه یک یا چند مشترک و یا ارتباط دو شبکه توزیع مستقل به هم استفاده می شوند. عمل قطع و وصل کلیدهای هوایی، رکلوزها و سکسیونرهایی موتوری، با باز و بست کنتاکت ها توسط یک موتور AC، 220 ولت انجام می شود. از طرفی به دلیل کنترل کلیدها و سکسیونرها از راه دور، معمولا یک سیستم کنترل و حفاظت هوشمند (RTU) و مودم همراه سویئچ گیرهای یادشده در شبکه نصب می شود و به بهره بردار امکان مدیریت و کنترل جداسازها را در سیستم یکپارچه مدیریت انرژی فراهم می سازند. تغذیه سیستم کنترل و مودم نیز برق متناوب 220 ولت می باشد. به این ترتیب برای تغذیه سیستم کنترل هوشمند و الکتروموتور کلیدها و سکسیونرهای یادشده می بایست با استفاده از یک ترانسفورماتور در محل نصب کلیدهای یادشده، سطح ولتاژ فشار متوسط شبکه توزیع را به 220 ولت تبدیل نمود. به این ترانس ها، ترانس تغذیه ، ترانس های ولتاژ هوایی ( پی تی هوایی ) گفته می شود. بنابراین به طور معمول هر کجا که کلید هوایی، رکلوزر و سکسیونر هوایی موتور دار نصب شود، یک دستگاه ترانس ولتاژ هوایی یا ترانس ولتاژ تغذیه هوایی یا پی تی هوایی در آن محل نیاز می باشد. پی تی تغذیه هوایی روی سکوی تک تیر و یا روی همان سکوی دو تیر مشترک ترانس در کنار کلیدها و سکسیونرها در شبکه نصب می شود.

پی تی هوایی با توجه به استاندارد شبکه توزیع هوایی کشور در سه سطح استاندارد 11، 20 و 33 کیلوولت طراحی و تولید می شود. با توجه به گستردگی شبکه هوایی 20 کیلوولت در کشور، عمده PT هوایی 0.22/ 20 کیلوولت می باشند.

به دلیل توان پایین الکتروموتور و سیستم کنترل هوشمند کلیدهای هوایی، ظرفیت ترانس های تغذیه 150 تا حداکثر 500 ولت آمپر می باشد.

در حال حاضر در کشور ایران ترانس های تغذیه هوایی هم به صورت خشک رزینی و هم به صورت روغنی تولید و بهره برداری می شود.