تهران، لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری بوشهری، طبقه دوم، پلاک 5

۰۳  ۹۶  ۹۰  ۳۳ - ۰۲۱

۰۴  ۹۶  ۹۰  ۳۳ - ۰۲۱

۱۶  ۳۰  ۶۰۹  ۰۹۱۲

پست هوایی - ترانس اندازه گیری مرکب - سکسیونر - رکلوزر

لوازم اندازه گیری در پست هوایی

لوازم اندازه گیری در پست هوایی ( ترانس اندازه گیری مرکب - سکسیونر - کلید - رکلوزر و ...) شبکه و پست زمینی در مقایسه با پست هوایی دارای قابلیت
ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید
سیلیکاژل ترانسفورماتور

سیلیکاژل ترانسفورماتور را چه موقع بایستی عوض کرد؟

چه زمانی سیلیکاژل ترانسفورماتور می بایست تعویض شود؟  سیلیکاژل ترانسفورماتور برق شامل محفظه ای می باشد که از دانه های سیلیکاژل ترانسفورماتور تزریق شده به وسیله کرات کبالت پر شده است. این
ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید